MCT Hits - Chinese Hits Around the World

Selecionado por Kevin Spector

MCT Hits - Chinese Hits Around the World

Procurando pelos seus canais de TV?

Selecione seu provedor de TV

Artista

Dao Lang

Honggang Tu

Lingyu Li

Teresa Teng

Jammi Kao

Zhen Tian

Jolin Tsai

Ying Na

Fushan Li

Chin Tsai

Parada

OAOA (Throw off Your Name and Gender)
Second Round
Parted Art
Thou shalt not
Jiu Bie de Ren
Long Feng Jin Ge Bang (Vol.2)
Hao Da Yi Ke Shu
Tian Zhen Bai Jin Chang Pian
Da Zhong Guo
Long Feng Jin Ge Bang (Vol.2)
Zhi Zhuo
Tian Zhen Bai Jin Chang Pian
Hao Ren Hao Meng
Ta He Ta Men (Disc 2)
Dance Floor
Lian de Ming Xiang
Yuan Lai de Wo
Hui Niang Jia
Wan Shui Qian Shan Zong Shi Qing