Israeli 70-80

Selecionado por Amir Attar

Israeli 70-80

Procurando pelos seus canais de TV?

Selecione seu provedor de TV

Artista

אריק איינשטיין

שלמה ארצי

מתי כספי

שלום חנוך

חוה אלברשטיין

כוורת

מיקי גבריאלוב

צביקה פיק

גידי גוב

גרי אקשטיין

Parada

כל האמת
עולם צפוף
קחי אותי הביתה
משמרת לילה
לא חוזר
האיש הקטן מהרדיו - להיטי שנות ה-80
בלדה לנאיבית
איש תחת גפנו-המיטב
היא התווכחה איתו שעות
גבירותיי ורבותיי
הנה פתחתי חלון
המיטב
שקט שקט
דודה
יושב על הגדר
יושב על הגדר
בתוך המהומה
יציאת חירום
קול של המצפון שלך
בגודל טבעי