Israeli 70-80

Selecionado por Ronny Wertheimer

Israeli 70-80

Procurando pelos seus canais de TV?

Selecione seu provedor de TV

Artista

אריק איינשטיין

שלמה ארצי

מתי כספי

שלום חנוך

חוה אלברשטיין

כוורת

צביקה פיק

מיקי גבריאלוב

גידי גוב

יצחק קלפטר

Parada

תני לי סיבה
עשרים וארבע שעות
לא חוזר
האיש הקטן מהרדיו - להיטי שנות ה-80
ילד מבחנה
אמא אני לא רוצה להגמל
תל אביב גדות הירקון 1983
שביר
הלילה של אתי
גשם
רח הנשמות הטהורות
מרחוק לרחוק
הנה פתחתי חלון
המיטב
שיר קדמשנתי
בציר טוב
ד"ר יארינג
שבעים שמונים
ראיתי
אחרינו המבול