Israeli 70-80

Selecionado por Amir Attar

Israeli 70-80

Procurando pelos seus canais de TV?

Selecione seu provedor de TV

Artista

אריק איינשטיין

שלמה ארצי

מתי כספי

שלום חנוך

חוה אלברשטיין

כוורת

מיקי גבריאלוב

צביקה פיק

גידי גוב

גרי אקשטיין

Parada

בדרך אל האושר
בדרך אל האושר
הנה אנו המיואשים
אריאל זילבר 2
לוליטה
דרך ארץ
הצגה
להקות צה''ל המתחדשות - הלהיטים הגדולים
מסתובב ושר
אריק סיני
שיר קדמשנתי
בציר טוב
שקט שקט
דודה
בננ
קורין אלאל
לידיה הלוהטת
דודה
תני לי סיבה
עשרים וארבע שעות