Cantonese Classics

Selecionado por Stingray Music Team

Featuring a collection of songs by the most successful and influential Cantonese artists of the ‘70s, ‘80s, and ‘90s. Great memories guaranteed!

Procurando pelos seus canais de TV?

Selecione seu provedor de TV

Artista

Bluebird Group

Liu Tianyi

Jay Chou

Xiaoming Su

Huan Liu

Mayday

Mingman Cheung

Lao Lang

Hei Ya zi (Black Duck Group)

Wei Wei

Parada

Maple Tree Mood
The Prime of Life: Cantonese Classics
Raindrops Pattering On Banana Leaves
New Cantonese Music: The Red Flickering Light of Candle
Tong Yi Zu Xian
Zhong Hua Ge Tan Ming Ren-Wei Wei
Galloping On Horseback
New Cantonese Music: The Red Flickering Light of Candle
Daybreak In a Village
New Cantonese Music: The Red Flickering Light of Candle
Shi Ji Xing
Huan Sheng Xiao Yu
Feng Yu Ren Shen
Di Wang Zhi Sheng
Rainbow
My Dearest A-Mei - The Music Within Me (2015 Edition)
Jia
Zhong Hua Ge Tan Ming Ren-Su,Xiaoming
Bei Jing de Dong Tian
Lang Ren Qing Ge (Disc 1)