Cantonese Classics

Selecionado por Stingray Music Team

Featuring a collection of songs by the most successful and influential Cantonese artists of the ‘70s, ‘80s, and ‘90s. Great memories guaranteed!

Procurando pelos seus canais de TV?

Selecione seu provedor de TV

Artista

Bluebird Group

Liu Tianyi

Jay Chou

Xiaoming Su

Huan Liu

Mayday

Mingman Cheung

Lao Lang

Wei Wei

Hei Ya zi (Black Duck Group)

Parada

Maple Tree Mood
The Prime of Life: Cantonese Classics
Raindrops Pattering On Banana Leaves
New Cantonese Music: The Red Flickering Light of Candle
Bei Jing de Dong Tian
Lang Ren Qing Ge (Disc 1)
Galloping On Horseback
New Cantonese Music: The Red Flickering Light of Candle
Rang Wo Men Dang Qi Shuang Jiang
Sui Yue Ru Ge-Zhong Guo Lao Ge
Shi Ji Xing
Huan Sheng Xiao Yu
Duo Qing
Ta He Ta Men (Disc 2)
Hao Ren Yi Sheng Ping An
Zhong Hua Ge Tan Ming Ren-Li,Na
你不是真正的快樂
女也
Daybreak In a Village
New Cantonese Music: The Red Flickering Light of Candle