Mandarin Hits

Selecionado por Stingray Music Team

Treat yourself a musical trip down memory lane! This channel features the most popular Mandarin songs to have climbed the charts in the ‘80s, ‘90s, and ‘00s.

Procurando pelos seus canais de TV?

Selecione seu provedor de TV

Artista

Julie Sue

Jay Chou

A-Mei Chang

Xiaoming Su

Huan Liu

Mayday

Mingman Cheung

Lei Han

Hei Ya zi (Black Duck Group)

Della Wu

Parada

You Listen to Me Good
rice & shine
如願以償
如願以償 / 想
Not Over You
Until We Meet
53 Dawns
Message In a Bottle
Ai Dao Bu Neng Shou
Mei Li Xin Shi Ji
Tong Yi Zu Xian
Zhong Hua Ge Tan Ming Ren-Wei Wei
羅志祥
羅志祥
Dancers
Those Years, We Have Heard From The Song
鄧大福是一隻貓
自成一派
What You Worry
What You Worry - EP