Mandarin Hits

Selecionado por Stingray Music Team

Treat yourself a musical trip down memory lane! This channel features the most popular Mandarin songs to have climbed the charts in the ‘80s, ‘90s, and ‘00s.

Procurando pelos seus canais de TV?

Selecione seu provedor de TV

Artista

Julie Sue

A-Mei Chang

Jay Chou

Xiaoming Su

Mayday

Mingman Cheung

Huan Liu

Della Wu

Lei Han

Lao Lang

Parada

You Listen to Me Good
rice & shine
羅志祥
羅志祥
Not Over You
Until We Meet
Shi Shang Mei You Chuang Bu Guo de Guan
Zhong Hua Ge Tan Ming Ren-Wei Wei
Shi Jian Nan Ren
Tie Gu Rou Qing
53 Dawns
Message In a Bottle
The Gray
The Inner Me
Rang Wo Men Dang Qi Shuang Jiang
Sui Yue Ru Ge-Zhong Guo Lao Ge
Angel
Mama
Autumn Playing
Sing Loudly