Mandarin Hits

Selecionado por Stingray Music Team

Treat yourself a musical trip down memory lane! This channel features the most popular Mandarin songs to have climbed the charts in the ‘80s, ‘90s, and ‘00s.

Procurando pelos seus canais de TV?

Selecione seu provedor de TV

Artista

Julie Sue

Jay Chou

A-Mei Chang

Xiaoming Su

Huan Liu

Mayday

Mingman Cheung

Lei Han

Hei Ya zi (Black Duck Group)

Lao Lang

Parada

羅志祥
羅志祥
Shi Ji Xing
Huan Sheng Xiao Yu
Chong Dong de Cheng Fa
2002 Nian de Di Yi Chang Xue
The Gray
The Inner Me
We Have Been Forgotten
Xie Qi
Cuo Guo
Bian Xin
Not Over You
Until We Meet
別讓我走遠 (電視劇《我們與惡的距離》主題曲)
別讓我走遠 (電視劇《我們與惡的距離》主題曲)
Da Hai A, Gu Xiang
Wan Shui Qian Shan Zong Shi Qing
You Listen to Me Good
rice & shine