Mandarin Hits

Selecionado por Stingray Music Team

Treat yourself a musical trip down memory lane! This channel features the most popular Mandarin songs to have climbed the charts in the ‘80s, ‘90s, and ‘00s.

Procurando pelos seus canais de TV?

Selecione seu provedor de TV

Artista

Julie Sue

A-Mei Chang

Jay Chou

Huan Liu

Xiaoming Su

Mingman Cheung

Mayday

Della Wu

Wei Wei

Lei Han

Parada

Ai Dao Bu Neng Shou
Mei Li Xin Shi Ji
Jia
Zhong Hua Ge Tan Ming Ren-Su,Xiaoming
我們不像我們
愛到不要命
Shi Ji Xing
Huan Sheng Xiao Yu
53 Dawns
Message In a Bottle
Dark Playing
Naughty Kids
羅志祥
羅志祥
Bai Zhan Ying Xiong
Di Wang Zhi Sheng
Chong Dong de Cheng Fa
2002 Nian de Di Yi Chang Xue
The Gray
The Inner Me