Yes Specialty Channel

Programado por Dov Bencuya

Yes Specialty Channel

¿Estás buscando tu guía de canales?

Selecciona tu proveedor de TV

Artista

להקת פיקוד צפון

Joni Mitchell

תזמורת צה''ל

להקת חיל האויר

להקת גייסות השריון

להקת פיקוד מרכז

להקת פיקוד דרום

הצ'יזבטרון

צוות הווי

להקת הנח"ל

Lista

אילת
להקת גייסות השריון / להקת פיקוד דרום / להקת חיל הים
עם רוח צפון
אני הולכת אליי - מבחר משיריה של לאה גולדברג
צל ירח
וזוהי רק ההתחלה - צוות הווי - חלק 2
לך למדבר
בלילה על הדשא
משה משה
שירת התנ''ך
נגמרה המלחמה
על הרמה
הבלדה על דדלוס ואיקרוס
וזוהי רק ההתחלה - להקת חיל האויר
אליפלט
וזוהי רק ההתחלה - להקת גייסות השריון
הדור הצעיר
ממלכת המארש
למה לך מנגו
מהצפון באהבה