Old Israeli Music

Programado por Amir Attar

Old Israeli Music

¿Estás buscando tu guía de canales?

Selecciona tu proveedor de TV

Artista

הפרברים

חוה אלברשטיין

שלמה ארצי

צילה דגן

אסתר עופרים

אריק לביא

יהורם גאון

יוסי בנאי

נחמה הנדל

אריק איינשטיין

Lista

נחל שלי
צילה דגן - האוסף
שנינו ביחד וכל אחד לחוד
עשרים 1972-1992
בתוך
יעלה ויבוא - מיטב השירים של פסטיבלי הזמר
שיר הכרם
חדש וישן
מי שחלם
ירושלים של ברזל
החול יזכור
נחום היימן-המיטב
אושר
ארץ טרופית יפה
למה עזבתיני
חדש וישן
הימים שעוד נכונו לנו
ארבע אחרי הצהריים
הלילה הולך בשדרות
סתם יום של חול - האוסף