Old Israeli Music

Programado por Dov Bencuya

Old Israeli Music

¿Estás buscando tu guía de canales?

Selecciona tu proveedor de TV

Artista

הפרברים

שלמה ארצי

חוה אלברשטיין

אסתר עופרים

צילה דגן

אריק לביא

יהורם גאון

יוסי בנאי

נחמה הנדל

אריק איינשטיין

Lista

מרוב אהבה
אוסף שירים
עורו אחים
על הדרך עץ עומד
מימי המתוקה
שומעים 70
ניצנים
אל גינת אגוז - משירי שרה לוי-תנאי
בכרמי תימן
משירי ארץ אהבתי
הפרוצה החלוצה
בצל ירוק ועוד
כיבוי אורות
היו לילות
על ענפי שיטה
ארבע אחרי הצהריים
לחוף ירדן
השירים ההם
שיר הפונדקית
עשור לדודאים