Old Israeli Music

Curated by Dov Bencuya

Old Israeli Music

Looking for your TV lineup?

Select your provider

Artist

הפרברים

שלמה ארצי

חוה אלברשטיין

אסתר עופרים

צילה דגן

אריק לביא

יהורם גאון

יוסי בנאי

נחמה הנדל

אריק איינשטיין

Chart

מרוב אהבה
אוסף שירים
עורו אחים
על הדרך עץ עומד
מימי המתוקה
שומעים 70
ניצנים
אל גינת אגוז - משירי שרה לוי-תנאי
בכרמי תימן
משירי ארץ אהבתי
הפרוצה החלוצה
בצל ירוק ועוד
כיבוי אורות
היו לילות
על ענפי שיטה
ארבע אחרי הצהריים
לחוף ירדן
השירים ההם
שיר הפונדקית
עשור לדודאים