Old Israeli Music

Selecionado por Dov Bencuya

Old Israeli Music

Procurando pelos seus canais de TV?

Selecione seu provedor de TV

Artista

הפרברים

חוה אלברשטיין

שלמה ארצי

אסתר עופרים

צילה דגן

אריק לביא

יהורם גאון

יוסי בנאי

נחמה הנדל

אריק איינשטיין

Parada

נחל שלי
צילה דגן - האוסף
אנטנה ודוד שמש גם
החמציצים
אני מבקש את עזרת הציבור
חדש וישן
עלי שלכת
הקשר הצרפתי
זמר לבני
נחום היימן-המיטב
מדרום תפתח הטובה - מתוך "מדרום תפתח הטובה"
מעוז א' א'
שיר הפונדקית
עשור לדודאים
עם רוח צפון
אני הולכת אליי - מבחר משיריה של לאה גולדברג
שבולת ירוקת-העין
המיטב
שיר הבוקרים
דבר אלי בפרחים-40 להיטי זהב