Israeli 70-80

Selecionado por Amir Attar

Israeli 70-80

Procurando pelos seus canais de TV?

Selecione seu provedor de TV

Artista

אריק איינשטיין

שלמה ארצי

מתי כספי

שלום חנוך

חוה אלברשטיין

כוורת

מיקי גבריאלוב

צביקה פיק

גידי גוב

גרי אקשטיין

Parada

תני לי סיבה
עשרים וארבע שעות
איש טוב אוהב את פיתיה
בציר טוב
ברווזים
לעולם בעקבות השמש
לידיה הלוהטת
דודה
יושב על הגדר
יושב על הגדר
מדברים עלייך
משינה 2
אין מוצא
סוד
בננ
קורין אלאל
בגלל
אפר ואבק
שקט שקט
דודה