Türk Sanat Müziği

Programmée par Hilde De Clercq

A delightful mixture of Light Classical, Arabesque and Fantezi music.

Trouvez votre sélection de chaînes télé.

Sélectionner votre fournisseur de services télé

Artiste

Müzeyyen Senar

Zeki Müren

Muazzez Abacı

Melihat Gülses

Çeşitli Sanatçılar

Muazzez Ersoy

Safiye Soyman

Hüner Coşkuner

Samime Sanay

Güzin Değışmez

Palmarès

Şehnaz Longa
Aşkın Yolu
Lâle Devri
Dinlenesi Şarkılar
Bir Demet Yasemen
Ud İle Nostalji
Hüseyni Aksak Semâî, Nakış Aksak Semâî/ Ta'atın Devr-i Kemerde Mihr-i Âlem-tâb Eder
Osmanlı-Türk Enderûn Mûsıkîsi
Hicazkâr Sirto
Vahdet Sırrının Sadâsı (Tanbur)
Hicaz Sirto
Cüneyd Orhon
Söyle Sevgili Sevgili Söyle
Unutulmayan Besteciler 3: Münir Nurettin Selçuk
Hatırımdan Çıkmaz Asla
Unutulmayan Besteciler 7: Hacı Arif Bey
Senden Uzakta
Senden Uzakta
Giz (Uşşak Taksim)
Davet