Old Israeli Music

Programado por Amir Attar

Old Israeli Music

¿Estás buscando tu guía de canales?

Selecciona tu proveedor de TV

Artista

הפרברים

חוה אלברשטיין

שלמה ארצי

אסתר עופרים

צילה דגן

אריק לביא

יהורם גאון

נחמה הנדל

יוסי בנאי

אריק איינשטיין

Lista

ציונות בלי מרכאות
המיטב
שיר הפונדקית
עשור לדודאים
הפרוצה החלוצה
בצל ירוק ועוד
עופרים
אסתר והעופרים במיטב השירים
עם רוח צפון
אני הולכת אליי - מבחר משיריה של לאה גולדברג
טיול בשניים
תקליט שני
דרך ארץ השקד
השירים ההם
למה עזבתיני
חדש וישן
תפילת יום הולדת
משירי ארץ אהבתי
זוג או פרט
Aris San - Memorial Collection