Old Israeli Music

Curated by Amir Attar

Old Israeli Music

Looking for your TV lineup?

Select your provider

Artist

הפרברים

חוה אלברשטיין

שלמה ארצי

אסתר עופרים

צילה דגן

אריק לביא

יהורם גאון

נחמה הנדל

יוסי בנאי

אריק איינשטיין

Chart

שוב לא נלך (רחל)
אריק לביא
למה עזבתיני
חדש וישן
שנינו ביחד וכל אחד לחוד
עשרים 1972-1992
מיכל שלי מיכל
שירי שנות ה-60
הפרוצה החלוצה
בצל ירוק ועוד
שאון התותחים נדם
הרגעים הגדולים של הזמר הרוסי
כיבוי אורות
היו לילות
דרך ארץ השקד
השירים ההם
סיירים
הלהקות הצבאיות - השנים הראשונות
אנטנה ודוד שמש גם
החמציצים