Israeli 70-80

Curated by Amir Attar

Israeli 70-80

Looking for your TV lineup?

Select your provider

Artist

אריק איינשטיין

שלמה ארצי

מתי כספי

שלום חנוך

חוה אלברשטיין

כוורת

מיקי גבריאלוב

צביקה פיק

גידי גוב

גרי אקשטיין

Chart

הלילה של אתי
גשם
בלדה לנאיבית
איש תחת גפנו-המיטב
בתוך המהומה
יציאת חירום
שקט שקט
דודה
גיטרה
גלגל מסתובב
שוב לבד
בה-דה-די-דיאה
אני לא רוצה לדבר על זה עכשיו
במקום הכי נמוך בתל אביב
מחר הוא יחזור
עשור או שאני יורה - 1984-1994
פעם בשבוע
כמה פעמים ספרת עד עשר
ברווזים
לעולם בעקבות השמש