Yes Specialty Channel

Kuratiert von Dov Bencuya

Yes Specialty Channel

Sie suchen ihre TV Kanäle?

Wählen Sie Ihren TV Anbieter

Künstlerin

להקת פיקוד צפון

תזמורת צה''ל

להקת חיל האויר

להקת גייסות השריון

להקת פיקוד דרום

להקת פיקוד מרכז

הצ'יזבטרון

צוות הווי

להקת הנח"ל

חבורת הזמר של פיקוד צפון

Chart

אילת
להקת גייסות השריון / להקת פיקוד דרום / להקת חיל הים
עם רוח צפון
אני הולכת אליי - מבחר משיריה של לאה גולדברג
סופה
דברים שרציתי לומר
כל מה שרציתי
פרחים בקנה - אוסף שירי הלהקות הצבאיות
שיר שלושת הגשרים
וזוהי רק ההתחלה - צוות הווי - חלק 2
על שלושה פשעי דמשק
וזוהי רק ההתחלה - צוותי הווי - חלק 1
סיירים
הלהקות הצבאיות - השנים הראשונות
מוכרחים להמשיך לנגן
וזוהי רק ההתחלה - להקת חיל האויר
נעימת בוקר
האוסף לזכרו של רומן שרון
חריסטוס חריסטופולוס
וזוהי רק ההתחלה - להקת חיל האויר